eWatchers.org

ANSPDCP - Communiqué du 26 novembre 2021 concernant la société VALORIS CENTER

Texte original extrait du site www.dataprotection.ro.
7 lignes (269 mots)

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna octombrie 2021 o investigație la operatorul Valoris Center S.R.L. în urma căreia s-a constatat încălcarea prevederilor art. 29, art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 9.898,00 lei (echivalentul a 2.000 EURO).

Investigația a fost demarată ca urmare a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal care a fost transmisă de un operator, în baza dispozițiilor art. 33 din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Potrivit celor menționate în formularul de notificare, încălcarea securității prelucrării datelor cu caracter personal s-a produs ca urmare a faptului că un angajat call center al Valoris Center S.R.L. (persoană împuternicită de operator) a atașat, dintr-o eroare, către un client al operatorului, un fișier excel conținând datele clienților respectivului operator care au serviciul de Internet Banking.

În cadrul efectuării investigației s-a constatat că această încălcare a condus la divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la anumite date cu caracter personal, cum ar fi adresa de e-mail, nume de utilizator, CNP utilizator, număr de telefon, numele clientului, codul clientului, PIN-ul clientului, fiind afectate de incident un număr de 11169 persoane fizice vizate.

Având în vedere aceste aspecte, s-a stabilit că Valoris Center S.R.L., în calitate de persoana împuternicită de operator, raportat la prevederile art. 29 și 32 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, nu a luat măsuri adecvate pentru a se asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea sa și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea sa.

Le texte correspond au texte original. Des modifications visuelles ont pu toutefois être apportées pour améliorer la lecture du document.

Source : www.dataprotection.ro.